Om Subterra
Subterra är ett tjeckiskt Bygg- och Anläggningsföretag som sedan 2004 ingår i Metrostav koncernen.

I produktionsutbudet ingår berg-och byggnadsarbeten under jord, bygg och anläggning inom infrastrukturprojekt samt bygg och fastighetsutveckling för industri och boende. Inom bolaget finns också spetskompetens för järnvägsentreprenader, tekniska installationer och miljösaneringsuppdrag.

Bolagets geografiska hemmamarknad är Tjeckien men är även verksamt på den internationella marknaden. För närvarande är Subterra verksamt i Ungern, Serbien, Tyskland, Kroatien och Slovakien. Subterra har under 2014 även etablerat en verksamhet i Sverige med fokus på undermarksbyggande.

Bolaget grundades 1964 när Subterra utförde sin första större byggentreprenad under jord. Under sin halvsekellånga existens har bolaget självständigt eller i samarbete med andra företag utfört en lång rad projekt inom flera olika byggnadsområden såsom modernisering och upprustning av järnvägar, utförande av väg- och järnvägstunnlar, byggande av tunnelbanor, försörjningstunnlar och övrigt byggande inom infrastruktursektorn.

Subterra arbetar ständigt med förbättring och utveckling av ny teknik och arbetsmetoder. Subterras ledningssystem är certifierade och utvecklas kontinuerligt.

Subterra omsätter ca 1,7 miljarder kronor och har ca 700 anställda. Metrostav koncernen där Subterra ingår omsätter ca 8,5 miljarder kronor med 3 000 anställda.

Subterra har en lång och gedigen historia med många lyckade referensprojekt och är en av de mest ansedda byggfirmorna på den tjeckiska marknaden. Subterra är en pålitlig samarbetspartner för såväl offentliga som privata investerare.

I Sverige verkar Subterra genom SBT Sverige AB (559022-5594) med utgångspunkt från vårt kontor vid Frösundaviks Alle 15,169 70 Solna.

Mer information om Subterra as och Metrostav as kan ni hitta på www.subterra.cz och metrostav.cz.

Kontaktpersoner Sverige:
VD Patrick Marelius
Telefon: +46 70 279 42 29
E-post: patrick.marelius@sbtsweden.se
      HR Isabel Fahlin
      Telefon: +46 73 024 22 07
      E-post: ifahlin@subterrase.se
   © SBT Sverige AB 2016